.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 02/09/2022 17:31:50
Content save to disk for data catche at 02/09/2022 17:28:37
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

{关键字}

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
02/09/2022
01 04 05 12 13 15 17 19 22 36
37 39 40 57 58 68 70 74 75 76
Hòa Nhỏ
(13)
02/09/2022
04 06 07 08 10 15 18 28 31 32
42 45 47 48 61 62 63 66 67 78
Chẵn
(12)
Hòa
02/09/2022
02 03 07 08 14 21 31 35 37 39
47 48 50 51 55 60 62 69 75 80
Lẻ
(12)
Hòa
02/09/2022
01 03 05 09 21 23 26 30 33 36
37 43 53 58 60 69 71 74 77 78
Lẻ
(13)
Nhỏ
(11)
02/09/2022
01 02 03 06 12 23 25 28 30 32
38 46 48 52 63 68 69 70 74 78
Chẵn
(14)
Nhỏ
(11)
02/09/2022
03 07 11 12 20 21 23 29 31 32
35 36 49 51 55 57 61 62 76 79
Lẻ
(14)
Nhỏ
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến