.23 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 02/09/2022 18:03:48
Content save to disk for data catche at 02/09/2022 18:00:58
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-view-detail-keno-result
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
<< Kỳ trướcKỳ sau >> Danh sách kết quả
Draw date Draw ID Result
02/09/2022 #0101434
03 04 06 12 15 17 18 22 23 29 30 33 37 38 52 60 62 67 68 74
C
CHẴN12
>
LỚN6
L
LẺ8
<
NHỎ14
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
80.000 đ ( Số lượng: 9 )
Trùng 05 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 38 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 26 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1.500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 06 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 5 )
Trùng 05 trong 20 số
30.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 49 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 34 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 9 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 64 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 38 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
100.000 đ ( Số lượng: 11 )
Trùng 04 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 60 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 231 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
40.000 đ ( Số lượng: 24 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 140 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0 đ ( Số lượng: 12 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 85 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số
400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 03 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 15 )
Trùng 02 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 118 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số
200.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 02 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 58 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số
90.000 đ ( Số lượng: 39 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 41 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
15 số trở lên là số chẵn
200.000 đồng
13 hoặc 14 số là số chẵn
40.000 đồng
11 hoặc 12 số là số chẵn
20.000 đồng (57)
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ
20.000 đồng
11 hoặc 12 số là số lẻ
20.000 đồng
13 hoặc 14 số là số lẻ
40.000 đồng
15 số trở lên là số lẻ
200.000 đồng
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80
26.000 đồng
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80
10.000 đồng
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80
26.000 đồng
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40
10.000 đồng
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40
26.000 đồng (21)
  • The total value of the maximum prize amount paid for a 10-digit double prize in a 20-digit draw in a drawing must not exceed VND 10 billion.
  • In case there are 5 or less prizes in the draw, each winner will receive 2 billion VND in prize
  • In case there are 5 winning prizes in the draw, the pay-out value for each prize is 10 billion (divided by) the number of won.
  • The winning value is calculated according to the number of winning times of the winning number (01 time of joining VND 10,000) multiplied by the prize value corresponding to 1 time of entry
  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến