.23 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 02/09/2022 18:02:35
Content save to disk for data catche at 02/09/2022 18:00:27
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /en/vietlott/thong-tin-lien-quan

Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến

STT DOCUMENT TYPE SYMBOL Date of issue TRÍCH YẾU DOWNLOAD
1 Decree 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Lottery Business
2 Decision 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
3 Decision 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
4 Decree 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số
5 Circular 76/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến

Order TYPE OF INFORMATION CONTENT
1 Report on the company renewal arrangement in 2015
2 Financial Report 2015
3 Plan for Business production and Investment in 2016
4 Report on the company's salary & bonus system in 2016
5 Financial Report 2016
6 Report on the company renewal arrangement in 2017
7 Financial Report for the first half of 2017
8 Audit Report 2017
Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến