.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 02/09/2022 17:31:59
Content save to disk for data catche at 02/09/2022 17:27:29
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /vi/vietlott/thong-tin-lien-quan

Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến

STT LOẠI VĂN BẢN KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1 Nghị định 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Kinh doanh xổ số
2 Quyết định 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
3 Quyết định 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
4 Nghị định 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số
5 Thông tư 76/2013/TT-BTC 04/06/2013 Hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến

STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015
2 Báo cáo Tài chính năm 2015
3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
4 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016
5 Báo cáo Tài chính năm 2016
6 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2017
7 Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017
8 Báo cáo kiểm toán năm 2017
Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến