.23 -> NO CATCHE
Page Alias:choi/keno/thong-ke-so-trung
MenuItemAlias: /en/choi/keno/thong-ke-so-trung

Loại Mô tả Tỉ lệ
Chẵn
Từ 15 số trở lên là số chẵn 0.99%
13 hoặc 14 số là số chẵn 8.72%
Chẵn 11-12 11 hoặc 12 số là số chẵn 31.59%
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ 20.29%
Lẻ
11 hoặc 12 số là số lẻ 29.27%
13 hoặc 14 số là số lẻ 8.32%
Từ 15 số trở lên là số lẻ 0.73%
Kinh nghiệm chơi tài xỉu casino-có nên chơi casino trực tuyến