Dịch vụ viết luận văn tài chính - ngân hàng - kế toán

Dịch vụ viết luận văn tài chính - ngân hàng - kế toán

4 yếu tố ảnh hưởng đến thị trường

Yếu tố kinh tế
Bao gồm các yếu tố như tốc độ tăng trưởng và sự ổ định của nền kinh tế, sức mua, sự ổn định của giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hối đoái … tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những biến động của các yếu tố kinh tế có thể tạo ra cơ hội và những thách thức với doanh nghiệp. Để đảm bảo thành công của hoạt động doanh nghiệp trước biến động về kinh tế, các doanh nghiệp phải theo dõi, phân tích dự báo biến động của từng yếu tố để đưa ra các giải pháp, các chính sách tương ứng trong từng thời điểm cụ thể nhằm tận dụng, khai thác cơ hội né tránh, giảm thiểu nguy cơ và đe dọa. khi phân tích, dự báo sự biến động của các yếu tố về kinh tế, để đưa ra kết luật đúng, các doanh nghiệp cần dựa vào một số căn cứ quan trong các số liệu tổng hợp của kỳ trước, các diễn biến thực tế của kì nghiên cứu, các dự báo của nhà kinh tế lớn …
4 yếu tố ảnh hưởng đến thị trường

Các yếu tố văn hóa – xã hội
Mỗi doanh nghiệp kinh doanh truyền thông đều hoạt động trong môi trường văn. Doanh nghiệp và môi trường văn hóa xã hội đều liên hệ chặt chẽ có sự tác động qua lại lẫn nhau. Xã hội cung cấp những nguồn lực mà doanh nghiệp truyền thông cần, tiêu thụ những sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra. Các giá trị chung của xã hội, tậptục truyền thông, lối sống của doanh nghiệp, các hệ tư tưởng tôn giáo và cơ cấu dân số, thu nhập của dân cư đều có tác động đến nhiều mặt hoạt động của tổ chức kinh doanh.
Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Mỗi một sự thay đổi của các lực lượng văn hóa có thể tạo ra một ngành kinh doanh mới nhưng cũng có thể xóa đi một ngành kinh doanh.
Để có thể thàh đạt trong kinh doanh ,các doanh nghiệp không chỉ hướng nỗ lực của mình vào các thị trường mục tiêu còn phải biết khai thác tất cả các yếu tố của môi trường kinh doanh, trong đó có yếu tố môi trường văn hóa.
Về sắc thái văn hóa, nó vừa chịu ảnh hưởng của truyền thống lại vừa chịu ảnh hưởng của môi trường, lãnh thổ và khu vực .Sắc thái văn hóa in đậm  lên dấu  ấn ứng sử của người tiêu dùng trong  đó có vấn đề quan niệm và thái độ đối với  hàng hóa, dịch vụ mà họ cần mua.
Ngày nay, hầu hết mỗi người từ các nhà doanh nghiệp, người nông dân sinh viên, công chức cho đến học sinh đều có nhu cầu liên lạc, có những nhu cầu dịch vụ khác…
Cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ dân trí khu Việt Nam ngày một được nâng cao hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn lao động có trình độ quản lý, kỹ thuật, có đội ngũ nhân viên lành nghề có trình độ cao… Với thị trường 86 triệu dân, tỷ lệ dân số trẻ đang có nhu cầu dịch vụ liên lạc, tạo ra nhu cầu lớn và một thị trường rộng hoạt động và chiếm lĩnh thị trường giàu tiềm năng này.
Khách hàng ở từng khu vực, từng quốc gia luôn chịu ảnh hưởng rất lớn từ nền văn hóa nơi họ sinh sống và làm việc. Hiện nay ở nước ta quan niệm việc sử dụng internet như là nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người dân, là phương tiện trao đổi thông tin, giao lưu văn hóa cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội, khi nhu cầu sử dụng tăng cao, sản lượng thuê bao tăng nhanh sẽ thúc đẩy ngành viễn thông phát triển.
Để tiếp cận một thị trường nào đó người làm marketing phải  thấu hiểu được nền văn hóa riêng biệt của nơi đó, tránh những hành vi, những thông điệp thậm chí những sản phẩm, dịch vụkhông tương thích với các giá trị văn hóa nơi đó. Ngoài ra do tính đặc thù của nền văn hóa khác biệt đôi khi còn giúp cho doanh nghiệp xâm nhập thị trường tốt hơn.
Các yếu tố thuộc môi trường pháp lý
Các tác động chính trị pháp luật đối với doanh nghiệp truyền thông : Môi trường chính  trị pháp luật bao gồm các luật lệ các quy tắc, và những hoạt động của cơ quan nhà nước có ảnhhưởng đến hoạt độngcủa doanh nghiệp.Thể chế chính trị giữ định hướng, chi phối các hoạt động trong xã hội, trong đó có các hoạt động sản xuất kinh doanh. Môi trường chính trị pháp luật thuộc nhóm các yếu tố vĩ mô, mặc dù nó ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nhưng yếu tố này giữ vai trò rất quan trong việc xác định định hướng kinh doanh của doanh nghiệp truyền thông.


Sự tác động của hệ thống luật pháp đến kinh doanh truyền thông: Luật pháp là một khung các nguyên tắc và luật lệ do xã hội quy định để chế tài hành vi của các thành viên trong xã hội. Chẳng hạn như hệ thống pháp luật, luật về hợp đồng, nhãn hiệu thương mại, bằng phát minh, sáng chế,bản quyền tác giả …mua bán hàng hóa, quyền sở hữu tài sản. Như vậy với tư cách là một công dân tập thể, các doanh nghiệp truyền thông phải hoạt động dưới một thể chế pháp luật của một quốc gia. Luật doanh nghiệp : chế định các hoạt động kinh doanh quản lý, quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân: Luật công ty quản lý các doanh nghiệp.
Việt Nam được đánh giá là nước có tình hình chính trị ổn định nhất các nước láng riềng trong khối ASEAN. Đây là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc quan hệ với các nước trên thế giới.
Môi trường cạnh tranh
Cạnh tranh kinh tế là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế ( nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ, người tiêu dùng, thương nhân… ) nhằm giành lấy những vị thế tạo nên lợi thế tương đối trong sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ hay các lợi ích về kinh tế, thương mại khác để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.
Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất, phân phối với nhau hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa, dịch vụ với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua với giá thấp. Cạnh tranh của một doanh nghiệp là chiến lược của một doanh nghiệp với các đối thủ trong cùng một ngành…
Có nhiều biện pháp cạnh tranh : cạnh tranh đánh giá (giảm giá) hoặc cạnh tranh phi giá cả (khuyến mãi, quảng cáo) hay cạnh tranh của một doanh nghiệp, một ngành một quốc gia là mức độ mà ở đó, dưới các điều kiện về thị trường tự do và công bằng có thể sản xuất ra các sản phẩm và nâng cao được thu nhập thực tế.
Ngày nay với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới đã đặt ra vấn đề về năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nói chung và trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông nói riêng. Về cơ bản, vấn đề cạnh tranh trong ngành dịch vụ truyền thông cũng giống như các lĩnh vực khác, tuy nhiên do đặc thù mang tính vô hình hay phi vật chất, tính không lưu giữ được…nên hoạt động cạnh tranh cũng có những điểm riêng biệt.
Trước tiên, đó là việc đề cao các yếu tố về chất lượng dịch vụ và các công cụ hỗ trợ bán hàng hơn cả các yếu tố về chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, việc định giá các dịch vụ cạnh tranh cũng rất khó khăn.
Khi xem xét về năng lực cạnh tranhtrong lĩnh vực dịch vụ truyền thông nhấn mạnh đến các yếu tố do doanh nghiệp quyết định là chủ yếu. Cạnh tranh trong lĩnh vực truyền thông  mang những đặc điểm hết sức riêng biệt, có tính nhạy cảm cao. Mỗi công cụ biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thường có ảnh hưởng nhanh và mạnh tới tâm lý người tiêu dùng. Khác với các ngành khác, chất lượng dịch vụ được thể hiện rất rõ, dễ gây tâm lý không tốt khi không đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng .
Từ những vấn đề nêu trên có thể thấy rằng, khi xem xét năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông cần chú ý đến các điểm mấu chốt sau :
Chất lượng, dung lượng đường truyền, khả năng làm cho dịch vụ có tính riêng biệt…
Vấn đề nghiên cứu, phát triển, triển khai các dịch vị giá trị gia tăng.

Đối thủ cạnh tranh là những tổ chức hay cá nhân có khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng của khách hàng của doanh nghiệp truyền thông bằng cách cùng một loại sản phẩm, dịch vụ có cùng nhãn hiệu. Những sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế sản phẩm dịc vụ của doanh nghiệp. Cùng với khách hàng, các đối thủ cạnh tranh luôn gây ra những áp lực đối với doanh nghiệp truyền thông. Sự ganh đua giữa các đối thủ cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp truyền thông phải áp dụng chiến lược giành ưu thế, cải thiện vị trí của họ trên thị trường.
Previous
Next Post »